Yönetim Kurulumuz

Emre SARIGEDİK

 

Yönetim Kurulu Başkanı

S. Arda Yağcı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 

Gülgün Hıdır

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 

Ayşegül Kurtel

Dış İlişkilerden, Kültür ve Sanattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Aslaner

Reklam ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İlker Genç

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ümran Bağcı

Sosyal İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk Özer

Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mark Sevinti

Sportif Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi