Dernek tüzüğümüzün 5. maddesinde yazılı vasıflara sahip olan herkes dernek üyelik başvuru formunu doldurmak sureti ile üyelik başvurusunda bulunabilir.

Üyelik başvurusunda bulunan kişi, Derneğimizin asil üyelerinden iki kişi tarafından tavsiye edilmelidir.

Yönetim Kurulu’nun başvuruyu onaylaması halinde 10 günlük askı süresinden sonra herhangi bir itiraz yoksa üyelik başvurusunda bulunan kişi üyeliğe kabul edilir.

Dernek üyeliğine alınan üye çocukları ve üye çocuklarının eşleri, giriş aidatının yarısını öder. Ancak bu çocuklardan anne veya babası dernekten istifa etmiş olanlar, bunlardan birinin üyeliği devam etse de üye giriş ödentisini tam olarak öder.

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatların en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyur.